Nông nghiệp Tire AB64

S64 thích hợp cho khu vực khai thác núi non và các con đường thông thường với tốc độ thấp.(

  • ) Với tốc độ thấp

  • Dãy núi

  • khai thác tốt

Độ kháng:
Nạp khả năng vận chuyển
Kháng chiến chứng
TY_SHARES:

Đặc trưng của Nông nghiệp Tire AB64

1.Dành cho vùng núi non hay khai mỏ, cũng như đường thông thường với tốc độ thấp.(

2.Độ kháng cự tuyệt hảo, khả năng nạp và nắm mặt đất).(


KCharselect unicode block name)


TY_YOU_MAY_ALSO_BE_INTERESTED_INS
Nông nghiệp Tire AB66 Nông nghiệp Tire AB66
Độ kháng:
Nạp khả năng vận chuyển
Kháng chiến chứng
Nông nghiệp Tire AB41 Nông nghiệp Tire AB41
Độ kháng:
Kháng chiến chứng
tiết kiệm nhiên liệu
Nông nghiệp Tire AB514 Nông nghiệp Tire AB514
Độ kháng:
Kháng chiến chứng
Giá trị ống đái
TY_LATEST_PRESS_ABOUTS Nông nghiệp Tire AB64
LEAVE US MESSAGE
FDB_ATTACH
TY_CHOOSE_FILES
Theo phân loại
Liên lạc info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Lấy một Quote
Nông nghiệp Tire AB64 East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Nông nghiệp Tire AB64 info@aulicetyre.com Nông nghiệp Tire AB64 +86-27-87775708