Love Passing, Heart gathering | aulice Tyre đã phát động hoạt động "Quyên góp ngày từ thiện"

Love Passing, Heart gathering | aulice Tyre đã phát động hoạt động

Công ty TNHH Hubei aulice Tyre đã phát động một sự kiện "Quyên góp ngày từ thiện" bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 để hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và thúc đẩy sự kế thừa truyền thống của sự thật, lòng tốt và vẻ đẹp.


aulicetyre-2023302-4.jpg


Chủ Tịch Zhao wanchang, Phó Chủ tịch Wang ruijun và các lãnh đạo khác của công ty đã dẫn đầu trong việc Quyên góp và hỗ trợ các hoạt động từ thiện và Phúc lợi công cộng bằng các hành động thiết thực.


aulicetyre-2023302-5.jpg


aulicetyre-2023302-6.jpg


Sự kiện nhấn mạnh các nguyên tắc tham gia tự nguyện, đóng góp khuyến khích và tham gia đại chúng. Nó cũng đi theo sự lãnh đạo của Đảng ủy, thúc đẩy ngành hội thảo, trình diễn của Cán Bộ Đảng và Chính Phủ, sự lãnh đạo của Đảng Viên, sự tham gia của nhân viên, và hoạt động của các tổ chức từ thiện. Sự kiện này đã vận động rộng rãi các Đảng Viên, Cán Bộ và nhân viên để Quyên góp cho người nghèo, nâng cao nhận thức từ thiện của toàn xã hội và tạo ra bầu không khí xã hội giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau.


aulicetyre-2023302-7.jpg


Vào ngày đó, tất cả các cấp hội thảo, chi nhánh, phòng ban và các đơn vị khác của công ty, cũng như phần lớn Đảng Viên, Cán Bộ và nhân viên tham gia sự kiện, hào phóng Quyên góp và đóng góp cho phúc lợi công cộng bằng hành động của chính họ, và đóng góp mới cho phúc lợi xã hội và xóa đói giảm nghèo.


Sự kiện không chỉ truyền tải năng lượng tích cực mà còn khuyến khích tất cả nhân viên tham gia vào các hoạt động từ thiện, thúc đẩy hình thành bầu không khí từ thiện, phúc lợi công cộng và giúp đỡ lẫn nhau trong công ty.


aulicetyre-2023302-8.jpg


aulicetyre-2023302-9.jpg


aulicetyre-2023302-11.jpg


Aulice Tyre đã phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp về Phúc lợi công cộng nhiệt tình, giúp hỗ trợ và đóng góp cho cộng đồng, và thể hiện phong cách của công ty.


Tất cả các khoản tiền Quyên góp đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của liên đoàn từ thiện Quận yangxin, đặc biệt được sử dụng để hỗ trợ chăm sóc y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo và các nguyên nhân phúc lợi công cộng khác, đảm bảo rằng số tiền Quyên góp được minh bạch và dành riêng cho các mục đích cụ thể, Mang lại sự yên tâm cho xã hội và đảm bảo rằng các khoản tiền có thể thực sự mang lại lợi ích cho những người cần.

Các sản phẩm khác có liên quan đến lốp aulice
Lốp xe TBR
Lốp thiên vị
Liên hệ với chúng tôi info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Nhận báo giá
Love Passing, Heart gathering | aulice Tyre đã phát động hoạt động East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Love Passing, Heart gathering | aulice Tyre đã phát động hoạt động info@aulicetyre.com Love Passing, Heart gathering | aulice Tyre đã phát động hoạt động +86-27-87775708