Kỷ niệm 101 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, các Đảng Viên Đảng Cộng Sản để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các công ty

Kỷ niệm 101 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, các Đảng Viên Đảng Cộng Sản để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các công ty

Tìm hiểu lịch sử của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và đừng quên ý định ban đầu

Để thực hiện các yêu cầu của Trung Ương Đảng, tỉnh, thành phố, cục tổ chức quận và ban Công Tác Đảng của khu phát triển theo tinh thần "nồng nhiệt kỷ niệm 101 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc".


Công ty TNHH lốp xe hồ Bắc aulice sẽ thực hiện hoạt động "Chào mừng nồng nhiệt kỷ niệm 101 năm thành lập Đảng" vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.


Chủ Tịch nhấn mạnh tại hội nghị Đảng: Tổng Bí Thư Tập cận bình chỉ ra rằng Chủ Nghĩa Mác là linh hồn và biểu ngữ của Đảng chúng ta. Chọn học thuyết nào là câu hỏi chính trị về việc giữ cờ nào và đi theo con đường nào. "Cờ được thiết lập, để mọi người có thứ gì đó để tin tưởng và biết nơi để đi."


Tổng Bí Thư Tập cận bình chỉ ra rằng Chủ Nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Đảng và nhà nước ta, là linh hồn và lá cờ của Đảng ta. Linh hồn là về cuộc sống, biểu ngữ hướng dẫn hướng đi.


2.jpgNghiên cứu và biết lịch sử của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, trở thành Đảng Viên đủ điều kiện Trong Kỷ Nguyên mới


Lịch Sử đấu tranh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc là quá trình khó khăn để thay đổi Trung Quốc dưới sự hướng dẫn của Chủ Nghĩa Mác; những thăng trầm của Trung Quốc mới trong hơn 70 năm là thành tựu to lớn đạt được dưới sự hướng dẫn của chủ nghĩa mác.


Bước tiến lớn trong 40 năm Cải Cách và mở cửa vừa qua là một bước Nhảy Vọt Lịch Sử được thực hiện dưới sự hướng dẫn của chủ nghĩa mác. Những thay đổi lịch sử và những thành tựu đã đạt được kể từ Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 18 chỉ là một chương mới của trẻ hóa dân tộc dưới sự hướng dẫn của chủ nghĩa mác.


Trên hành trình mới, Chủ Nghĩa Mác vẫn là "canxi tinh thần" không thể thiếu của Đảng ta, và là "Gen Tư Tưởng" không ngừng mạnh mẽ. Về vấn đề cơ bản của việc duy trì vị trí chỉ đạo của Chủ Nghĩa Mác, chúng tôi sẽ giữ vững và chúng tôi không được dao động bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ trường hợp nào.


3.jpgTăng cường trách nhiệm, thúc đẩy phát triển và học hỏi tinh thần Xây Dựng Đảng trên mặt đất


Công ty đã tổ chức nhân viên đến nghĩa trang Liệt Sĩ Cách Mạng ở phía Đông Nam hồ Bắc của khu vực biên giới hồ nam, hồ Bắc và Giang Tây, để tìm hiểu sâu sắc về tinh thần Cách Mạng, giúp công ty công khai và cải thiện quản lý chất lượng của doanh nghiệp.


Chúng ta nên dám đổi mới, chịu trách nhiệm, tìm hiểu Lịch Sử Đảng đỏ, kế thừa gen Đỏ, cố gắng hết sức để quản lý chất lượng cao của doanh nghiệp và đảm nhận sứ mệnh.

Chúng Ta Sẽ không quên Lịch Sử Cách Mạng, chiến tranh, tăng trưởng và phát triển của Đảng, ghi nhớ 101 năm hành trình bão tố và những năm vĩ đại, 101 năm thám hiểm gian khổ, và 101 năm Đấu Tranh không ngừng và lịch sử vẻ vang.


Tổng Thống kết luận bằng cách nhấn mạnh Rằng "tất cả các Đảng Viên trong bộ phận" nên phát huy đầy đủ các Đảng Viên xuất sắc, Các Tổ Chức Đảng Cơ Sở tiên tiến và nhà Đảng Cộng Sản xung quanh họ, phát huy sức mạnh của những tấm gương tốt, và mạnh mẽ truyền thống Cách Mạng Vinh Quang trong toàn công ty, tiếp tục dòng máu đỏ, Và mang tinh thần Xây Dựng Đảng vĩ đại và mang nó về phía trước."


Phát huy hết Vai Trò Lãnh đạo của các Đảng Viên tiêu biểu, phát huy công tác xây dựng Cán Bộ Đảng vừa toàn vẹn vừa có năng lực, xây dựng nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các Tổ Chức Đảng Cơ Sở, và giải phóng Giấc mơ tuổi trẻ cho các Đảng Viên Đảng Cộng Sản Hồ Bắc, trí thức, xương sống sản xuất, Xương sống kỹ thuật và xương sống Quản Lý Trong thực tiễn thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của doanh nghiệp.


Các sản phẩm khác có liên quan đến lốp aulice
Lốp xe TBR
Lốp thiên vị
Liên hệ với chúng tôi info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Nhận báo giá
Kỷ niệm 101 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, các Đảng Viên Đảng Cộng Sản để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các công ty East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Kỷ niệm 101 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, các Đảng Viên Đảng Cộng Sản để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các công ty info@aulicetyre.com Kỷ niệm 101 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, các Đảng Viên Đảng Cộng Sản để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các công ty +86-27-87775708