Thừa nhận và thấu hiểu... Phó Tổng thống Khổng đại đội đã được nhấn mạnh tại Trung Quốc và Hạ viện

Thừa nhận và thấu hiểu... Phó Tổng thống Khổng đại đội đã được nhấn mạnh tại Trung Quốc và Hạ viện

Trong cuộc gặp mặt của người chỉ huy nhóm và trên đó, công ty Züsse35;39;Phó chủ tịch Vương nhấn mạnh: giám s át và hiểu kỹ công ty và trói taylà chủ tịch Zhu ngon\ 35; 39;Cuộc gặp mặt ở cuộc họp cán bộ ở giữa và cao cấp: 820; 4 ý thức, bốn tự tin, hai cuộc bảo trì.Mục đích: Đây là hiện trường của bài phát biểu tại buổi họp về việc xây dựng thẩm quyền của Giám đốc nhà máy, thực hiện trách nhiệm cấp dưới và cấp dưới chịu trách nhiệm với cấp trên.


Phó chủ tịch Vương đầu tiên đã bày tỏ tinh thần chủ tịch Zhu ngon 35; 39;Nói chuyện.Phó tổng thống Vương nói rằng, tất cả các giám đốc trên đội trưởng phải được yêu cầu phải thật sự hiểu được tinh thần của chủ tịch Zhu ngonNói chuyện.Tất cả nhân viên nên nói về chính trị và theo kịp với ban lãnh đạo từ cấp độ chính trị.Việc triển khai quyết định, từ hành động tới công ty chủ tịch Zhu ngon 352;39;Độ nhanh, tinh thần phải vững vàng, vị trí phải vững chắc.


Tổng thống Zhu đã nhấn mạnh: chúng tôi thường nói thống là sức mạnh.Sự thống nhất về sự đồng nhất, chống lại hiệu quả, và cán bộ cũng cho thấy sự đoàn kết quan trọng.Thực tế, tình hình tổng thể là đội quản lý trung tâm phải đoàn kết, và đoàn kết là hành động chính trị và hoàn cảnh chung.Tăng cường sự thống nhất của nhân viên quản lý trung ương và cấp cao của công ty.The "trích;Trung và hạng cao;phải chịu trách nhiệm chính.Mọi thứ nên là một ví dụ, ví dụ, tự đòi hỏi chặt chẽ, giỏi quản lý, quản lý, kế hoạch, quản lý những thứ lớn, quản lý to àn bộ tình huống, tinh thần đoàn kết, và những nhân viên đã đề cập và rất nhiều nhân viên làm việc cùng nhau để nỗ lực hết mình,ý kiến và sự sáng tạo của tất cả nhân viên, thật sự gặp gỡ và thúc đẩy nền dân chủ, tạo ra sự động não, lên kế hoạch đưa ra quyết định khoa học, ngăn chặn và vượt qua sự xuất hiện của bất lực, yếu đuối, và cá nhân.Quản lý của mỗi đội trưởng phải đối xử đúng đắn, phải đối xử chính xác với quyền lực trong tay họ, và nhớ rằng quyền lực trong tay là do nhân viên trao.Họ không được dùng quyền lực để tìm kiếm lợi nhuận cá nhân, lừa dối lợi ích xã hội, làm tổn hại lợi ích của công ty và đối xử đúng với nhân viên.Công nhân của chúng ta là anh chị em;tổ chức được đối xử đúng mực, tổ chức sẽ huấn luyện chúng tôi, dạy cho các trường lớn, các sân ga lớn, các lớp lớn, những nhà hảo tâm vĩ đại.Nghiêm túc với tự kỷ luật, đối xử với người khác với sự vĩ đại, nói về nguyên tắc trong những chuyện lớn, nói về phong cách trong những vấn đề nhỏ, cống hiến hết sức mình cho tình huống chung, và trả tiền cho nó một phần.Trong công việc hòa bình hàng ngày, người quản lý của đội trưởng phải tích cực và sâu sắc hiểu biết về nhân viên, và không thể sản xuất cùng với nhân viên.Khoảng cách, sự thống nhất lẫn nhau trong sự hỗ trợ lẫn nhau, đội trưởng và đội ngũ trưởng, đội trưởng và giám đốc xưởng, xưởng điều chế, xưởng điều hành và công ty ngon dang 399;Đội lãnh đạo và trói tay 399;Sản phẩm có thể thực hiện.


Tin liên quan
Theo phân loại
Liên lạc info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Lấy một Quote
Thừa nhận và thấu hiểu... Phó Tổng thống Khổng đại đội đã được nhấn mạnh tại Trung Quốc và Hạ viện East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Thừa nhận và thấu hiểu... Phó Tổng thống Khổng đại đội đã được nhấn mạnh tại Trung Quốc và Hạ viện info@aulicetyre.com Thừa nhận và thấu hiểu... Phó Tổng thống Khổng đại đội đã được nhấn mạnh tại Trung Quốc và Hạ viện +86-27-87775708