Làm thế nào các nhà phân phối lốp xe có thể Kiếm Tiền?

Làm thế nào các nhà phân phối lốp xe có thể Kiếm Tiền?

Với sự cạnh tranh thị trường ngày càng tăng, các nhà sản xuất có yêu cầu cao hơn và cao hơn đối với các kênh và mạng.


Với xu hướng phát triển các kênh phát triển chuyên sâu và trọng tâm phát triển đi xuống, phòng phát triển của các nhà phân phối lốp ngày càng nhỏ hơn, nhưng các nhà sản xuất ngày càng có nhiều yêu cầu hơn đối với các nhà phân phối. Tiền, khả năng vận chuyển, sự chân thành, quản lý và liên hệ đều không thể thiếu. Khối lượng bán hàng, hiển thị, Khuyến Mãi, Khuyến Mãi, phân phối và các công việc khác phải được thực hiện.


Làm thế nào các nhà phân phối lốp xe có thể đảm bảo rằng họ có lợi nhuận khi bán các sản phẩm đại lý?


(1) kết hợp sản phẩm phù hợp và lập kế hoạch kênh


Trước hết, Nhà phân phối nên mô tả các sản phẩm của đại lý:


Hướng phát triển của các sản phẩm ngôi sao là trở thành sản phẩm trưởng thành, đòi hỏi các nhà phân phối lốp xe và doanh nghiệp phải kiểm soát Giá thị trường của sản phẩm và đảm bảo lợi nhuận hợp lý và ổn định ở mọi khía cạnh của kênh. Nếu hai vấn đề này không được xử lý đúng cách, các sản phẩm sao sẽ chuyển từ không có lợi cho các sản phẩm Chứng Khoán.


Hướng phát triển của các sản phẩm trưởng thành là trở thành sản phẩm bán chạy nhất, cho phép các nhà phân phối duy trì quyền kiểm soát kênh. Chìa khóa để biến một sản phẩm trưởng thành thành một sản phẩm bán chạy nhất là đầu tư nhiều hơn vào tích lũy của người tiêu dùng trong khi vẫn duy trì lợi nhuận kênh hợp lý, để người tiêu dùng có thể nhận ra sản phẩm và hình thành nhận thức mua hàng.


Các sản phẩm thích hợp chủ yếu để tạo ra lợi nhuận và duy trì mối quan hệ khách hàng. Nếu chúng ta có thể tăng cường nhận thức về thương hiệu của các công ty sản xuất lốp xe trên cơ sở đảm bảo hai điểm này và tạo ra bầu không khí tiêu dùng, các sản phẩm thích hợp cũng có thể phát triển thành các sản phẩm ngôi sao.


Tuy nhiên, nếu lợi nhuận của khách hàng cốt lõi trong quá trình theo đuổi doanh số bị bỏ qua về mặt sản phẩm thích hợp, nó có khả năng phản tác dụng và làm cho sản phẩm không thể bán được.


Các sản phẩm Chứng Khoán nên được xử lý một cách hợp lý và các nhà phân phối lốp xe có thể hy sinh lợi nhuận khi cần thiết. Bởi vì dòng tiền và tiết kiệm chi phí kho bãi sau khi thanh toán bù trừ hàng tồn kho có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn.


(2) xác định các vấn đề chi phí ẩn


Ở một mức độ lớn, khả năng quản lý bên ngoài được xác định và hỗ trợ bởi khả năng quản lý nội bộ, và khả năng kiểm soát chi phí là biểu hiện chính của Khả năng quản lý.


Chi phí chúng ta đang nói ở đây được chia thành hai trường hợp: một trường hợp được gọi là chi phí cứng và trường hợp còn lại được gọi là chi phí ẩn.


(3) đánh giá kinh doanh thường xuyên và quản lý chi phí và lợi nhuận


Bây Giờ nhiều nhà phân phối lốp xe đang kinh doanh một cách chung chung, làm cho sản phẩm mơ hồ, không có nhận thức và thói quen thường xuyên Phân loại sản phẩm và nắm bắt các điều kiện kinh doanh.


Họ nghĩ rằng mỗi doanh nghiệp sẽ được thực hiện miễn là có lợi nhuận gộp phù hợp, nhưng vào cuối năm hoặc một phần tư, người ta thấy rằng chỉ có một lượng lớn hàng tồn kho và các khoản phải thu trong tay. Tình trạng này tự nhiên làm giảm đáng kể lợi nhuận của nhà phân phối.


Do đó, các nhà phân phối nên giới thiệu một hệ thống quản lý tài chính tiên tiến và xem xét tình trạng hoạt động của sản phẩm thường xuyên. Khi xem xét doanh nghiệp, các nhà phân phối lốp xe nên tập trung xem xét "số lượng, chi phí và lợi nhuận" của các sản phẩm họ vận hành. Ba chỉ số này là cốt lõi của doanh nghiệp. Tất cả các hành vi kinh doanh đều nhằm mục đích hợp lý hóa số lượng, chi phí và lợi nhuận.


Chỉ thông qua phân tích dữ liệu về khối lượng, chi phí và lợi nhuận của từng sản phẩm, các nhà phân phối mới có thể biết được sự đóng góp của từng sản phẩm cho doanh nghiệp của riêng họ, trọng Tâm kinh doanh của họ và các bước tiếp theo cần thực hiện, và cuối cùng xác định một hỗn hợp sản phẩm hợp lý.


(4) Thúc Giục nhân viên bán hàng của nhà sản xuất để có được sự hỗ trợ của nhà sản xuất

Các nhà phân phối cần phải học cách giám sát ngược lại các nhân viên bán hàng được gửi bởi công ty sản xuất lốp xe để có đủ nguồn lực hoặc hỗ trợ chính sách.


Là nhân viên kinh doanh của nhà sản xuất, ngoài việc thúc giục một cách Mù quáng các nhà phân phối thanh toán và dự trữ sản phẩm, họ cũng có thể phân tích các điều kiện thị trường địa phương và điều kiện hoạt động của nhà phân phối, giao tiếp với Giám đốc điều hành của nhà sản xuất và phấn đấu hỗ trợ thị trường, Điều này sẽ tự nhiên giúp các nhà phân phối giảm chi phí vận hành và tăng lợi nhuận.


Ngoài phản hồi về các vấn đề và khó khăn của thị trường, nhân viên bán hàng có thẩm quyền cũng có thể đưa ra ý kiến và giải pháp riêng cho các nhà lãnh đạo lựa chọn. Đồng thời, họ liệt kê các tài nguyên mà Tyre DIstributors sẵn sàng đầu tư và sự hỗ trợ mà các nhà sản xuất cần, tỷ lệ đầu vào và đầu ra của chương trình này và ảnh hưởng lâu dài của chương trình này đối với thị trường và nhà phân phối.


Các nhà lãnh đạo có thể dễ dàng đưa ra quyết định khi họ nhìn thấy giá trị của đầu vào. Nhà phân phối và nhân viên bán hàng có thể tóm tắt vấn đề và giải pháp tương ứng với nhau, điều này sẽ mang lại lợi nhuận rõ ràng cho cả hai bên.

Các sản phẩm khác có liên quan đến lốp aulice
Lốp xe TBR
Lốp thiên vị
Liên hệ với chúng tôi info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Nhận báo giá
Làm thế nào các nhà phân phối lốp xe có thể Kiếm Tiền? East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Làm thế nào các nhà phân phối lốp xe có thể Kiếm Tiền? info@aulicetyre.com Làm thế nào các nhà phân phối lốp xe có thể Kiếm Tiền? +86-27-87775708